Strona główna / Publikacje

 

Publikacje

Hipoteka i księgi wieczyste w pytaniach i odpowiedziach
Podsumowanie wniosków i analiz prawnych z posiedzeń Grupy Roboczej Ramy Prawne dla Kredytu Hipotecznego oraz Ogólnopolskich Konferencji Wieczystoksięgowych w latach 2012-2016

Autor: Izabela Heropolitańska

Liczba stron: 94

Zeszyt można zakupić korzystając z poniższego formularza zamówienia (należy odesłać poprawnie wypełniony i podpisany formularz na e-mail fundacja@ehipoteka.pl)

Formularz zamówienia

Zeszyt hipoteczny nr 30

Szanowni Państwo,

Udostępniamy wam do użytku elektroniczną darmową wersję ze zaktualizowanymi wzorcami umów.

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

  • Analizy ryzyka prawnego dla banków
  • Wzorce umów zabezpieczających
  • Rekomendacje wdrożeniowe Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego

Autorzy:dr Agnieszka Tułodziecka, Izabela Heropolitańska.

Zeszyt hipoteczny nr 29 - wersja elektroniczna do pobrania

Sytuacja mieszkaniowa i rozwój rynku mieszkaniowego

autor: dr Lechosław Nykiel

Zeszyt hipoteczny nr 28

Nieruchomość jako przedmiot zabezpieczenia w Polsce

-praktyczne aspekty stosowania prawa przy finansowaniu hipotecznym

Praca zbiorowa pod redakcją dr Agnieszki Drewicz-Tułodzieckiej

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy

Praca zbiorowa po redakcją prof. dr hab. Ewy Kucharskiej-Stasiak

Rynek mieszkaniowy w Polsce

Autor L. Nykiel

Zeszyt Hipoteczny nr 25

Produkty ubezpieczeniowe wspierające kredytowanie hipoteczne w Polsce - uwarunkowania prawno-regulacyjne i biznesowe

Autorzy: P. Czublun, C. T. Kiffel, Ł. Reksa, A. Saniewski, B. Wojno.

Rok wydania: grudzień 2007. Liczba stron: 128.

Przegląd regulacji nadzorczych dotyczących finansowania rynku nieruchomości przez instytucje finansowe. Polska. Europa. Bazylea i dyrektywy europejskie. Standardy ryzyka kredytowego: LTV i wycena nieruchomości - kwiecień 2006

Zeszyt Hipoteczny nr 22

Wydanie poświęcone bankowości hipotecznej, przygotowane we współpracy z Fundacją na Rzecz Kredytu Hipotecznego.

Basic Guidelines for a Eurohypothec. Outcome of the Eurohypothec workshop, November 2004/ April 2005) (rok wyd. 2005 r.) PUBLIKACJA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Zeszyt Hipoteczny Nr 21

Produkty ubezpieczeniowe wspierające kredytowanie hipoteczne w Polsce.
Przegląd sytuacji w Polsce
Spodziewane regulacje europejskie
Doświadczenia krajów o rozwiniętych rynkach ubezpieczenia hipotecznego (rok wyd. grudzień 2004 r.)

Zeszyt Hipoteczny Nr 20

Ochrona nabywcy przyszłych (powstających) lokali w świetle regulacji prawnych wybranych krajów europejskich i wnioski dla polskich rozwiązań prwanych. (rok wydania 2004)

Zeszyt Hipoteczny Nr 19

Kluczowe zagadnienia wyceny nieruchomości dla kredytu hipotecznego. Wyznaczanie stóp dyskontowych i kapitalizacji na potrzeby wyceny nieruchomości. Rynek powierzchni biurowych i magazynowych. Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości. (rok wydania 2003)

Zeszyt Hipoteczny Nr 18

Rynek nieruchomości i kredyty hipoteczne w krajach Unii Europejskiej, Norwegii oraz w Polsce. Zestawienie przekrojowe od lat 90-tych. (rok wydania 2003)

Sekurytyzacja aktywów ze szczególnym uwzględnieniem wierzytelności hipotecznych. Praktyczne doświadczenia w wybranych krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Polsce. (rok wydania 2003)

Zeszyt Hipoteczny Nr 16

Wprowadzenie listów zastawnych do publicznego obrotu papierami wartościowymi. (stan prawny na czerwiec 2002; rok wydania 2002)

Zeszyt Hipoteczny Nr 15

Księgi wieczyste w sądach gwarantem bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami - dorobek judykatury i piśmiennictwa w konfrontacji z praktyką sądową i bankową. (rok wydania 2002)

Zeszyt Hipoteczny Nr 14

List zastawny w Europie. (rok wydania 2001)

Bariery systemowe i prawne finansowania budownictwa kredytem hipotecznym w Polsce. (stan prawny sierpień 2001)

Kredytowanie konsorcjalne - problemy zabezpieczenia hipotecznego. Ryzyko banku przy wypłacie kredytu hipotecznego. (rok wydania 2001)

Zeszyt Hipoteczny Nr 11

Finansowanie inwestycji mieszkaniowych przez system bankowy w Polsce. (rok wydania 2001)

Postępowanie egzekucyjne z nieruchomości w ustawodawstwie polskim i niemieckim. Cesja wierzytelności hipotecznych na rzecz banku hipotecznego. (rok wydania 2000)

Zeszyt Hipoteczny Nr 9

Finasowanie hipoteczne w Hiszpanii. Hiszpański rynek nieruchomości komercyjnych i jego zwyczaje dotyczące finansowania. (rok wydania 2000)

Zeszyt Hipoteczny Nr 7

Księgi wieczyste a kredytowanie hipoteczne w praktyce bankowej. Księgi wieczyste w Polsce. (rok wydania 2000)

Zeszyt Hipoteczny Nr 5

Perspektywy rozwoju polskich listów zastawnych. Marketing listów zastawnych w Niemczech. (rok wydania 2000)

Zeszyt Hipoteczny Nr 4

Wprowadzenie listów zastawnych do publicznego obrotu papierami wartościowymi. (rok wydania 1999)

System i zasady funkcjonowania banku hipotecznego w Danii. Finansowanie hipoteczne w Szwecji. (rok wydania 1999)

Zeszyt Hipoteczny nr 2
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×